Garantie bij aankoop

Koopt u iets van een professionele verkoper uit een EU-lidstaat? Dan bent u beschermd door de Europese richtlijn 99/44/EG. Deze regels gaan over de verkoop van consumptiegoederen en de garanties hierop. Deze uitzonderingen vallen niet onder de richtlijn:

 • Onroerend goed;
 • Zaken die gerechtelijk worden verkocht (executie).
Kapotte telefoon op de grond

Goed om te weten

Wanneer heb ik recht op garantie?

U heeft recht op garantie als het door u gekochte product binnen 2 jaar na aankoop gebreken vertoont. U moet een product geleverd krijgen dat overeenkomt met wat u in de koopovereenkomst heeft afgesproken. In onderstaande gevallen spreken we van een ‘gebrekkig product’:

 • Uw aankoop komt niet overeen met de beschrijving van de verkoper en bezit niet de beloofde eigenschappen;
 • Uw aankoop is niet geschikt voor normaal gebruik, zoals bij soortgelijke producten;
 • Uw aankoop is niet geschikt voor het specifieke gebruik dat u van tevoren heeft aangegeven;
 • Uw aankoop biedt niet de kwaliteit en prestaties die u mocht verwachten.

Dit recht op wettelijke garantie geldt overal in Europa en kan nooit worden ingeperkt door eventuele fabrieksgarantie. De verkoper moet een product binnen de garantie gratis repareren of vervangen. Dit moet hij binnen een redelijke termijn doen en zonder dat u daar ernstige last van hebt.

U heeft alleen recht op garantie wanneer het gebrek buiten uw schuld is ontstaan. Gebeurt dit al binnen 6 maanden na aankoop? Dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bestond toen u het product kocht. Dit noemen we ook wel de ‘conformiteitseis’. Deze eis geldt niet als de verkoper kan bewijzen dat het gebrek door u is veroorzaakt.

Ontstaat het gebrek na 6 maanden, maar binnen de wettelijke garantietermijn van 24 maanden? Dan moet u bewijzen dat het gebrek buiten uw schuld is ontstaan. Vaak ontstaat er een lastige discussie tussen u en de verkoper. Het onderzoek van een onafhankelijk expert kan in deze situatie uitkomst bieden. De kosten voor het onderzoek zijn voor degene die aansprakelijk is voor het gebrek.

#garantieregels

Gekopieerd naar het klembord!

In welke situaties kan ik mijn overeenkomst ontbinden?

U heeft in een aantal situaties het recht de koopovereenkomst te ontbinden. De aankoop wordt dan teruggedraaid. De verkoper heeft recht op het product en u heeft recht op een terugbetaling, als:

 • Herstel of vervanging niet mogelijk is;
 • Herstel of vervanging onredelijk hoge kosten voor de verkoper met zich meebrengt;
 • De verkoper te lang wacht met het bieden van een oplossing;
 • De aan u geboden oplossing u ernstige overlast geeft;
 • Het product meerdere keren is gerepareerd of vervangen en het gebrek daarmee niet is opgelost.

U kunt er ook voor kiezen om een passende prijsverlaging te krijgen.

#garantie-ontbinden-overeenkomst

Gekopieerd naar het klembord!

Wanneer maak ik aanspraak op de fabrieksgarantie?

De verkoper verwijst u vaak naar de fabrikant of groothandel waar het product vandaan komt. Daar hoeft u geen genoegen mee te nemen. U bent de overeenkomst met de verkoper aangegaan, dus is hij degene die hem moet naleven. De fabrikant kan ervoor kiezen u fabrieksgarantie te geven op zijn producten. Vaak zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden. De wettelijke garantie wordt nooit ingeperkt door de fabrieksgarantie.

#fabrieksgarantie

Gekopieerd naar het klembord!

Kan ik garantie bijkopen?

De verkoper kan u de mogelijkheid bieden om garantie bij te kopen. Dit noemen we commerciële garantie. Deze garantieregeling kan u meer rechten bieden dan de wettelijke garantie, maar nooit minder. Ontstaat er een gebrek binnen de garantietermijn? Dan heeft u altijd recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Wat is een voordeel van garantie bijkopen? Bijvoorbeeld dat u geen discussie met de verkoper hoeft te voeren over hoe het product defect is geraakt. Denk eraan dat u in Europa recht heeft op wettelijke garantie van minimaal 2 jaar. In Nederland is dit soms zelfs langer. Lees altijd goed de garantievoorwaarden voordat u garantie bijkoopt.

#garantie-bijkopen

Gekopieerd naar het klembord!

Product gekocht in de uitverkoop. Heb ik recht op garantie?

Ook in de uitverkoop heeft u recht op een goed product. Soms kan de verkoper wel garantie beperken op een bepaald product, bijvoorbeeld bij een showmodel.

#garantie-bij-uitverkoop

Gekopieerd naar het klembord!