Uw rechten bij winkelen in Europa, ECC Nederland

Kopen in Europa

Als u in Europa een product koopt, heeft u garantie als het niet werkt of u iets anders had mogen verwachten. We spreken in dat geval van een ‘gebrekkig product’. U kunt de verkoper dan verplichten het product te repareren of vervangen. In sommige gevallen heeft u recht op terugbetaling van de aankoopprijs of een gedeelte hiervan. Houd rekening met de uitzonderingen op deze regels en de termijnen die gelden voor uw recht op garantie.

Onder dit thema vindt u meer informatie over dit onderwerp. U leest ook over de Europese regels voor aankopen die u doet buiten de winkelruimte, zoals aan de deur of op straat.

Welke regels zijn er?

Aankoop in de winkel

Koopt u iets in de winkel?
Ken uw rechten, bespaar geld!

Aankoop buiten de verkoopruimte

Koopt u iets op straat of tijdens een excursie?
Ook dan bent u beschermd! 

Garantie bij aankoop

Gebrekkig product gekocht?
Maak gebruik van uw garantie! 

Goed om te weten

Welke informatie moet de verkoper mij geven bij een aankoop in de winkel?

De verkoper is verplicht u de volgende informatie te geven:

 • De gegevens van de verkoper: naam, adres en telefoonnummer;
 • De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
 • De wijze van betaling, levering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • De levertijd;
 • De manier waarop de verkoper met klachten omgaat;
 • Uw recht op een goed product;
 • De manier waarop de verkoper omgaat met garanties.

#aankoop-in-winkel-wat-moet-ik-weten

Gekopieerd naar het klembord!

Wanneer heb ik recht op garantie?

U heeft recht op garantie als het door u gekochte product binnen 2 jaar na aankoop gebreken vertoont. U moet een product geleverd krijgen dat overeenkomt met wat u in de koopovereenkomst heeft afgesproken. In onderstaande gevallen spreken we van een ‘gebrekkig product’:

 • Uw aankoop komt niet overeen met de beschrijving van de verkoper en bezit niet de beloofde eigenschappen;
 • Uw aankoop is niet geschikt voor normaal gebruik, zoals bij soortgelijke producten;
 • Uw aankoop is niet geschikt voor het specifieke gebruik dat u van tevoren heeft aangegeven;
 • Uw aankoop biedt niet de kwaliteit en prestaties die u mocht verwachten.

Dit recht op wettelijke garantie geldt overal in Europa en kan nooit worden ingeperkt door eventuele fabrieksgarantie. De verkoper moet een product binnen de garantie gratis repareren of vervangen. Dit moet hij binnen een redelijke termijn doen en zonder dat u daar ernstige last van hebt.

U heeft alleen recht op garantie wanneer het gebrek buiten uw schuld is ontstaan. Gebeurt dit al binnen 6 maanden na aankoop? Dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bestond toen u het product kocht. Dit noemen we ook wel de ‘conformiteitseis’. Deze eis geldt niet als de verkoper kan bewijzen dat het gebrek door u is veroorzaakt.

Ontstaat het gebrek na 6 maanden, maar binnen de wettelijke garantietermijn van 24 maanden? Dan moet u bewijzen dat het gebrek buiten uw schuld is ontstaan. Vaak ontstaat er een lastige discussie tussen u en de verkoper. Het onderzoek van een onafhankelijk expert kan in deze situatie uitkomst bieden. De kosten voor het onderzoek zijn voor degene die aansprakelijk is voor het gebrek.

#recht-op-garantie

Gekopieerd naar het klembord!

In welke situaties kan ik mijn overeenkomst ontbinden?

U heeft in een aantal situaties het recht de koopovereenkomst te ontbinden. De aankoop wordt dan teruggedraaid. De verkoper heeft recht op het product en u heeft recht op een terugbetaling, als:

 • Herstel of vervanging niet mogelijk is;
 • Herstel of vervanging onredelijk hoge kosten voor de verkoper met zich meebrengt;
 • De verkoper te lang wacht met het bieden van een oplossing;
 • De aan u geboden oplossing u ernstige overlast geeft;
 • Het product meerdere keren is gerepareerd of vervangen en het gebrek daarmee niet is opgelost.

U kunt er ook voor kiezen om een passende prijsverlaging te krijgen.

#ontbinden-van-koopovereenkomst

Gekopieerd naar het klembord!

Ik heb een product gekocht. Wie draagt het risico voor het ver- en terugsturen van het product?

Vanaf het moment dat u het product ontvangen heeft, draagt u het risico. Dit geldt ook als het product is ontvangen door iemand die u heeft aangewezen, zoals uw buren. Tot die tijd draagt de verkoper het risico. Hij is aansprakelijk voor opgelopen schade van het product tijdens de verzending. Wijst u zelf een vervoerder aan, die niet door de verkoper wordt aangeboden? Dan draagt u het risico vanaf het moment dat de vervoerder het product ontvangt.

#wie-is-verantwoordelijk-voor-retourneren-product

Gekopieerd naar het klembord!

Is de verkoper verplicht om een bevestiging te sturen van de overeenkomst die ik ben aangegaan?

Sluit u buiten de verkoopruimte een overeenkomst, zoals wanneer u een aankoop doet? Dan is de verkoper verplicht om u een kopie van ondertekende overeenkomst of een bevestiging op papier te geven. Dit mag ook een andere duurzame gegevensdrager zijn, als u hiermee instemt. Met een duurzame gegevensdrager bedoelen we dat u de informatie kunt downloaden of printen.

Koopt u een digitaal product dat u direct kunt gebruiken? Dan moet u in een verklaring duidelijk afstand doen van uw bedenktijd van de aankoop. Deze verklaring moet worden opgenomen in de bevestiging.

#bevestiging-koopovereenkomst

Gekopieerd naar het klembord!