Informatie die u vooraf moet krijgen

De verkoper is verplicht om u vóór het aangaan van de overeenkomst bepaalde informatie te geven. Hiervoor dient hij één van de standaardinformatieformulieren uit de bijlagen van de Europese richtlijn te gebruiken.

U heeft recht op onder andere de volgende informatie:

  • De identiteit en het adres van de verkoper;
  • Exacte omschrijving van het door u verworven recht en de periode waarin dit recht kan worden uitgeoefend;
  • De duur van de overeenkomst;
  • De prijs (ook bijkomende verplichte kosten zoals jaarlijkse vergoedingen en bijzondere heffingen);
  • Een overzicht van diensten en faciliteiten waarvan gebruik kan worden gemaakt.

De informatie dient net als de overeenkomst gratis, schriftelijk en in uw eigen taal te worden verschaft.

Let op: deze regels zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten op of na 23 februari 2011. Heeft u vóór deze periode een overeenkomst gesloten? Neem dan contact met ons op.