Bedenktijd

Nadat u een timeshare- of holidayclubovereenkomst bent aangegaan, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om er zonder opgave van redenen van af te zien. Bij het aangaan van de overeenkomst moet de verkoper u een standaardformulier verschaffen waarmee u de overeenkomst kunt herroepen. U kunt dit ook per brief doen. Het formulier of de brief moet binnen de bedenktermijn ondertekend naar de verkoper worden gestuurd. Wij adviseren u om dit per aangetekende post te doen.

  • Heeft u het standaardherroepingsformulier niet ontvangen? Dan wordt de bedenktijd verlengd naar 1 jaar en 14 kalenderdagen.
  • Heeft u het standaardinformatieformulier niet ontvangen? Dan wordt de bedenktijd verlengd naar 3 maanden en 14 kalenderdagen.

Ontvangt u de bovenstaande formulieren alsnog, dan wordt de bedenktermijn weer 14 kalenderdagen.

Let op: deze regels zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten op of na 23 februari 2011. Heeft u vóór deze periode een overeenkomst gesloten? Neem dan contact met ons op.