Aandachtspunten

Let op!

Staat u op het punt een timeshareovereenkomst aan te gaan of lid te worden van een holiday club? Denk dan aan het volgende:

  • U hoeft niet direct over te gaan tot het tekenen van de overeenkomst. De verkoper moet u voldoende bedenktijd geven.
  • Het vragen van een betaling tijdens de bedenktijd is verboden.
  • De verkoper is verplicht u alle informatie over de overeenkomst te verschaffen en u een herroepingsformulier mee te geven.
  • Ga na of u echt goedkoper uit bent.
  • De overeenkomst moet een betalingsregeling met termijnen bevatten. Iedere betaling van de in de overeenkomst vastgestelde prijs buiten de betalingsregeling is verboden. De betalingen worden verdeeld in gelijke jaarlijkse termijnen.