Waardevermindering

De verkoper mag uw beroep op de bedenktijd niet weigeren. Maar wanneer u het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden, dan bent u wel aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. De verkoper mag u dan kosten in rekening brengen.