Informatie die de luchtvaartmaatschappij u moet geven

Luchtvaartmaatschappijen in de EU moeten hun passagiers schriftelijk informeren over hun rechten. Er bestaat een compensatie- en bijstandregeling wanneer een vlucht wordt geannuleerd, als u als passagier geweigerd moet worden of als er een vertraging dreigt van minstens 2 uur. Hierin moet ook het adres worden genoemd van de instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op naleving van de verordening. In Nederland is dit de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 Bij de incheckbalie moet de volgende mededeling goed leesbaar hangen:

"Indien u niet tot uw vlucht wordt toegelaten, of indien deze is geannuleerd of voor minstens twee uur is vertraagd, vraagt u dan bij de incheckbalie of bij de boarding gate om de tekst waarin uw rechten vermeld staan, met name met betrekking tot compensatie en bijstand."