Een klacht indienen

Denkt u dat u recht heeft op compensatie? Dan moet u schriftelijk een claim indienen bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. In de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij kunt u lezen binnen welke termijn u dit moet doen. Of u recht heeft op compensatie, is van verschillende factoren afhankelijk, waaronder de vraag of er 'overmacht' in het spel is geweest.

Bent u niet tevreden met hun antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij een zogenaamde nationale handhavingsinstantie in het land waar het incident (de vertraging, annulering of instapweigering) plaats vond. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). 
 
Zie ook:
 
Inspectie Leefomgeving en Transport (link naar http://www.ilent.nl/)
 
Lijst met nationale handhavingsinstanties in de EU (link naar http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2006_1107_na...)Bent u niet tevreden met hun antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij een zogenaamde nationale handhavingsinstantie in het land waar het incident (de vertraging, annulering of instapweigering) plaats vond. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). 
 
Zie ook:
 
Inspectie Leefomgeving en Transport (link naar http://www.ilent.nl/)
 
Lijst met nationale handhavingsinstanties in de EU (link naar http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2006_1107_na...)
Bent u niet tevreden met hun antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij een zogenaamde nationale handhavingsinstantie in het land waar het incident (de vertraging, annulering of instapweigering) plaatsvond. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). 
 

Zie ook:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Lijst met nationale handhavingsinstanties in de EU