Verloop van de procedure

De Europese procedure voor geringe vorderingen is een schriftelijke procedure, tenzij de rechtbank een hoorzitting nodig acht. U bent niet verplicht u te laten bijstaan door een advocaat.

Om de procedure vlot te laten verlopen zijn in de verordening termijnen vastgesteld voor partijen en de rechtbank. Wanneer de rechtbank het vorderingsformulier ontvangt vult het deel I van het standaard antwoordformulier C in. Binnen 14 dagen na ontvangst van het vorderingsformulier worden een kopie van het vorderingsformulier en het antwoordformulier aan de verweerder, de verkoper, betekend. De verweerder dient hierop binnen 30 dagen te antwoorden door deel II van standaard antwoordformulier C in te vullen en aan de rechtbank toe te sturen. U als eiser ontvangt hiervan een kopie binnen 14 dagen na ontvangst van het formulier door de rechtbank.

 

Binnen 30 dagen na ontvangst van het antwoordformulier van de verkoper geeft de rechtbank in principe een beslissing over uw vordering. De rechter kan u of de verkoper ook nog om nadere gegevens vragen of hij roept u beiden op voor een mondelinge behandeling. De beslissing wordt aan u en de verkoper betekend. Op uw verzoek, of dat van de verkoper, verstrekt de rechtbank een certificaat van de beslissing; dit is formulier D. De beslissing is vervolgens zonder verdere maatregelen in de andere EU-lidstaten uitvoerbaar.

klik hier voor het vorderingsformulier