Kosten

Voor het opstarten van een Europese procedure voor geringe vorderingen dient u als eiser vooraf griffierecht te betalen aan de rechtbank waar de zaak dient. Griffierecht is een heffing die door partijen betaald moet worden voor een procedure. De griffier zendt u hiervoor een rekening. Als u het griffierecht niet betaalt is de kans groot dat uw zaak niet in behandeling wordt genomen. Wilt u informatie over het griffierecht in een andere Europese lidstaat? Neemt u dan contact op met het ECC.  

De verliezende partij betaalt de proceskosten. De proceskosten moeten in overeenstemming met het nationale recht worden bepaald. Gelet op de doelstellingen van de verordening zou de rechter de verliezende partij slechts mogen veroordelen tot het betalen van de kosten van de tegenpartij, die in verhouding staan tot de waarde van de vordering, of die noodzakelijk waren.

Hiernaast moet u rekening houden met vertalingskosten (bijv. vertaling van formulier D) en de kosten die verbonden zijn aan de tenuitvoerleggingsprocedure. Deze kosten zult u voor moeten schieten. De gerechtsdeurwaarder zal deze kosten terugvorderen van de verkoper en indien de gerechtsdeurwaarder de beslissing met succes ten uitvoer weet te leggen, ontvangt u terugbetaling van de gemaakte kosten. Let wel, het is vooraf niet altijd duidelijk of de gemaakte kosten uiteindelijk wel op de verkoper verhaald kunnen worden. U kunt een positieve beslissing hebben ontvangen van de rechtbank, maar als het vermogen van de verkoper niet toereikend is, dan kan het zijn dat de beslissing niet ten uitvoer gelegd kan worden.