De procedure starten

Om als consument de procedure op te kunnen starten dient u, als eiser, het standaard vorderingsformulier A in te vullen. Het vorderingsformulier moet u invullen in de taal van de rechtbank waaraan u het verzoek richt. Het formulier is beschikbaar in alle officiële talen van de EU. Naast het vorderingsformulier dient u ook bewijzen mee te sturen die uw vordering ondersteunen, zoals het contract, de correspondentie met de verkoper en een betalingsbewijs. Deze documenten moeten samen met het vorderingsformulier A opgestuurd worden naar de bevoegde rechtbank. Niet altijd kunt u de vordering indienen bij de rechtbank in uw woonplaats, maar moet dit bij een rechtbank in het land van de verkoper. Het ECC kan u helpen bij het vinden van de bevoegde rechtbank.

klik hier voor het vorderingsformulier