Wanneer heeft u recht op garantie?

Wanneer een product niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst, dan is er sprake van een gebrek. Ontstaat dit gebrek binnen 2 jaar na de aankoop, dan heeft u in Europa het recht op garantie. Dit houdt in dat de verkoper het product gratis moet repareren of vervangen. Dat moet binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder dat u daar ernstige overlast van heeft.

U heeft alleen het recht op garantie wanneer het gebrek buiten uw schuld is ontstaan. Wanneer dit zich voordoet binnen 6 maanden na de aankoop wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Dit wordt ook wel de ‘conformiteitseis’ genoemd. Als de verkoper kan bewijzen dat het gebrek door u zelf veroorzaakt is, geldt dit niet.

Ontstaat het gebrek na 6 maanden, maar binnen 24 maanden? Dan moet u als consument bewijzen dat het gebrek buiten uw schuld is ontstaan. Dit levert vaak een lastige discussie op tussen consument en verkoper. Een onderzoek van een onafhankelijke expert kan in zo’n situatie uitkomst bieden. De kosten hiervan komen voor rekening van degene die aansprakelijk is voor het gebrek.