Uitbreiding door Nederlandse wetgever

De garantieperiode van 2 jaar is een minimum waaraan elke EU-lidstaat moet voldoen. Er kan alleen in het voordeel van de consument van worden afgeweken. De Nederlandse wetgever heeft dit gedaan, door te stellen dat de consument recht heeft op een deugdelijk product. Hierbij gaat het om de vraag of de consument had mogen verwachten dat een bepaald product langer mee zou gaan, de zogenaamde gemiddelde levensverwachting van een product. Op deze manier kunt u de verkoper soms dus ook na twee jaar nog aansprakelijk stellen voor een gebrek.