Uitzonderingen

Bij de volgende producten of diensten heeft u geen bedenktijd:

 • Producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt of een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Audio- en video-opnamen en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door u is verbroken;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Losse kranten en tijdschriften;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;
 • Digitale inhoud die u via een internetverbinding heeft verkregen en waarvan u direct gebruikt kunt maken;
 • Diensten waarvan u direct gebruik kunt maken;
 • Dringende herstel- en onderhoudswerkzaamheden op uw eigen verzoek;
 • Diensten die zullen plaatsvinden op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode, zoals verblijf, vervoer, autohuur, goederenvervoer, horecadiensten en vrijetijdsbesteding.
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • Alcoholische dranken waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt.