Levering

Termijn

De verkoper heeft in principe 30 dagen de tijd om uw bestelling te leveren, tenzij u iets anders heeft afgesproken. Belooft hij u bijvoorbeeld om het product of de dienst binnen 3 dagen te leveren? Dan moet hij zich hier ook aan houden. Het is ook mogelijk dat de verkoper met u een langere leveringstermijn dan 30 dagen heeft afgesproken.

Wanneer de verkoper niet op tijd levert, dan voldoet hij niet aan zijn verplichting. U moet de verkoper dan schriftelijk verzoeken om het product of de dienst alsnog binnen een redelijke termijn te leveren (ingebrekestelling). Wanneer hij dit niet doet, dan is hij in ‘verzuim’. U kunt de overeenkomst dan ongedaan maken (ontbinden) en om een terugbetaling vragen van alle door u aan de verkoper betaalde bedragen.

U hoeft de verkoper niet de mogelijkheid te geven om alsnog te leveren en u kunt hem direct om een terugbetaling vragen wanneer:

  • De verkoper geweigerd heeft het product of de dienst te leveren;
  • Levering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is; of
  • U de verkoper voor het sluiten van de overeenkomst heeft laten weten dat de aflevering voor of op een bepaalde datum noodzakelijk is.

Wie draagt het risico?

Het product is voor uw risico vanaf het moment dat u het product ontvangen heeft of een door u aangewezen andere persoon (uw buurman/vrouw) het product ontvangen heeft. Tot die tijd draagt de verkoper het risico en is hij aansprakelijk voor opgelopen schade van het product tijdens de verzending. Indien u zelf een vervoerder aanwijst die niet door de verkoper wordt aangeboden, gaat het risico voor het product op u over op het moment dat de vervoerder het product ontvangt.