Bevestiging

Na het sluiten van de overeenkomst op afstand is de verkoper verplicht om u een bevestiging van de overeenkomst toe te sturen. Dit moet op een duurzame gegevensdrager en binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, maar in ieder geval bij de levering van de producten of voordat de dienst wordt uitgevoerd. In de bevestiging moet naast de mededeling dat de overeenkomst is gesloten, in ieder geval ook het volgende worden opgenomen:

  • Alle informatie die de verkoper u moet geven (wanneer de verkoper u deze informatie al voor het sluiten van de overeenkomst heeft gegeven, hoeft hij dit niet nog een keer te doen.)
  • Wanneer u een digitaal product heeft gekocht waarvan u direct gebruikt kunt maken, moet in de bevestiging een verklaring zijn opgenomen waarin u uitdrukkelijk afstand doet van uw bedenktijd.