Aanvullende regels bij direct uitvoerbare dienst

Bij een dienst (o.a. digitale inhoud) die direct uitvoerbaar wordt na het sluiten van de overeenkomst gelden aanvullende regels:

  • Allereerst is de verkoper verplicht om u uitdrukkelijk om toestemming te vragen om direct met het uitvoeren van de dienst te starten.
  • Ten tweede moet hij u vragen om een schriftelijke verklaring waarin u afstand doet van uw recht op herroeping. Deze verklaring moet in de bevestiging van de overeenkomst worden opgenomen en de verkoper moet u hiervan een kopie overhandigen.

Houdt de verkoper zich niet aan deze twee regels? Dan behoudt u het recht op de bedenktijd.