Aanvang

De aanvang van de bedenktijd is afhankelijk van het soort overeenkomst:

  • Gaat het om een product? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag na ontvangst van het product;
  • Gaat het om meerdere producten? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag na ontvangst van het laatste product;
  • Gaat het om een regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag na ontvangst van het eerste product;
  • Gaat het om een dienst? Dan gaat de bedenktijd lopen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
  • Gaat het om een digitaal product die u via een internetverbinding heeft ontvangen? Dan gaat de bedenktijd in na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.