Uitzonderingen

De regels voor koop op afstand gelden niet in alle situaties. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen:

  • Overeenkomsten voor de bouw, de koop en verkoop van onroerende zaken en de verhuur van woonruimte;
  • Gokactiviteiten waarbij een inzet met een waarde in geld wordt gedaan;
  • Pakketreizen;
  • Overeenkomsten voor Timeshare en Holiday Clubs en alle gerelateerde producten, zoals wederverkoop en uitwisseling;
  • Sociale dienstverlening en gezondheidszorg;
  • Overeenkomsten voor het eenmalig gebruik van een telecomverbinding (internet, telefoon, fax);
  • Overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een notaris vereist is;
  • Overeenkomsten gesloten voor zaken die executoriaal verkocht worden.

De richtlijn is tevens beperkt van toepassing op overeenkomsten voor:

  • Financiële producten en diensten
  • Personenvervoer