Geringe vorderingen procedure

Komt u onderling niet tot een oplossing in uw geschil met de verkoper en heeft de bemiddeling door het ECC niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan heeft u de mogelijkheid uw geschil aan de rechter voor te leggen. Vroeger was u aangewezen op een reguliere, tijdrovende en gecompliceerde gerechtelijke procedure, maar sinds 1 januari 2009 is dit verleden tijd. U kunt namelijk een vereenvoudigde procedure voor geringe vorderingen starten; de zogeheten ‘small claims’-procedure. Deze procedure geldt alleen voor grensoverschrijdende geschillen.

Links

Voor meer informatie over de procedure:
Het Europees e-Justitieportaal