Koop op afstand

Bij een koop op afstand heeft u het gekochte product niet kunnen vasthouden om het te bekijken. Daarom gelden bepaalde regels die consumenten bescherming bieden. Op 13 juni 2014 is een nieuwe richtlijn in werking getreden; de Europese Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU).  Hierin zijn de regels voor koop op afstand opgenomen. De richtlijn is in alle EU-lidstaten omgezet naar nationale wetgeving en biedt overal dezelfde bescherming. Er mogen dus geen afwijkende bepalingen worden opgenomen door de lidstaten. 

Let op: deze regels zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten op of na 13 juni 2014. Heeft u vóór deze periode een overeenkomst gesloten? Neem dan contact met ons op.

 

 

Nieuws