ODR Contactpunt

Wat is Online Dispute resolution? 
Om alternatieve geschillenbeslechting toegankelijker te maken in Europa, heeft de Europese Commissie het ODR Platform in het leven geroepen. Hier kunnen consumenten een klacht tegen een onderneming indienen met betrekking tot een online aankoop.

De klacht die is ingediend door de consument zal worden behandeld door een erkende instantie van Alternatieve geschilbeslechting (ADR). Alternatieve geschillenbeslechting is doorgaans goedkoop en snel in verhouding tot een gerechtelijke procedure.

Wat zijn de verplichtingen van de ondernemers?
Ondernemers die hun producten en/of diensten online aanbieden zijn verplicht om consumenten te informeren over het bestaan van het ODR Platform. Deze plicht omvat:

  • Het voorzien in een link naar het ODR Platform op de website van de ondernemer die gemakkelijk toegankelijk is voor de consument; 
  • Het opgeven van een e-mailadres op de website; zodat consumenten een eerste aanspreekpunt hebben.

Voor ondernemers die al bij een geschillenorgaan zijn aangesloten gelden enkele aanvullende plichten zoals informatie in de algemene voorwaarden.

Hoe dient een consument een klacht in tegen een online ondernemer? 
Consumenten moeten eerst proberen het geschil rechtstreeks met de ondernemer op te lossen. Als dit niet lukt dan kan de consument via het ODR platform een klacht over de online aankoop in zijn eigen taal indienen. Dit platform verwijst de consument door naar een geschillencommissie die de klacht gaat behandelen. De commissie handelt de procedure online en binnen negentig dagen af. Meer informatie over de procedure vindt u hier

Welke geschillencommissies zijn aangesloten?
De Europese Commissie zorgt voortdurend voor een geactualiseerde lijst met geschillenorganen. In Nederland zijn op dit moment drie geschillenorganen aangesloten bij het Platform:

  • De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC);
  • De Stichting Klachten- en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ);
  • De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Heeft u hulp nodig?
Elke EU-lidstaat heeft een ODR-contactpunt. Het nationaal ODR contactpunt heeft tot taak om consumenten, ondernemers en geschillenorganen van informatie te voorzien over het Platform en ondersteuning te bieden bij de beslechting van geschillen. In Nederland is dat ondergebracht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC) in Utrecht.

Bij vragen kunt u binnen het platform contact opnemen met het
ODR contactpunt.

Bel: 030-2326441 
Maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur

Of stuur een e-mail naar: info@odrnederland.nl