Diensten

Het ECC informeert consumenten over hun rechten en plichten bij het doen van een grensoverschrijdende aankoop en adviseert en assisteert hen wanneer zij een geschil hebben met een ondernemer in een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland. Dit laatste gebeurt in de vorm van bemiddeling. Hierbij neemt het ECC een onafhankelijke rol in waarbij partijen worden gewezen op hun juridische positie. Het doel van de bemiddeling is om te komen tot een oplossing die voor beide partijen redelijk en aanvaardbaar is. Het ECC informeert consumenten tevens over de mogelijkheden voor het starten van een gerechtelijke procedure wanneer bemiddeling niet tot de gewenste oplossing heeft geleid.