Ondernemers

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) is een onafhankelijke publieke dienstverlener die de Europese consument de kans wil bieden ten volle profijt te trekken uit de interne markt. Onze organisatie is de Nederlandse vestiging in het netwerk van Europese Consumenten Centra, het ECC-Net. Het netwerk is een initiatief van de Europese Commissie en de verschillende lidstaten. In Nederland wordt het ECC financieel ondersteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is het ondergebracht bij Het Juridisch Loket.

Het ECC informeert consumenten over hun rechten en plichten bij het doen van een grensoverschrijdende aankoop en adviseert en assisteert hen wanneer zij een geschil hebben met een ondernemer in een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland. Dit laatste gebeurt in de vorm van bemiddeling. Hierbij neemt het ECC een onafhankelijke rol in.

Wanneer een consument uit een andere EU-lidstaat een klacht heeft over uw onderneming zal hij dit eerst zelf aan u kenbaar moeten maken. Wanneer er volgens de consument geen goede oplossing wordt gevonden kan hij een klacht indienen bij het ECC. Wanneer het ECC de klacht geschikt vindt voor bemiddeling zal het ECC telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen. Wij doen dit op basis van de informatie die wij hebben ontvangen van de consument en zullen u vervolgens ook om uw visie op de klacht vragen. Het doel van de bemiddeling is om te komen tot een oplossing die voor beide partijen redelijk en aanvaardbaar is.

Wanneer bemiddeling door het ECC niet tot de gewenste oplossing heeft geleid informeren wij de consument desgewenst over de verdere mogelijkheden die tot zijn beschikking staan, zoals bijvoorbeeld het starten van een gerechtelijke procedure.

Het ECC assisteert alleen consumenten. Heeft u een vraag over uw rechten en plichten als ondernemer? Kijk dan op de volgende websites voor informatie:

Antwoord voor bedrijven

Consumentenautoriteit